Lydskrift, utgave 4 – 2013
Leder: 
Emil Bernhardt
Mandag, 24 Februar, 2014

Arbeid med tidsskrift – og kanskje særlig nokså ensomme musikktidsskrift som Lydskrift – har en tendens til å strekke seg over tid, forskyve seg, for så å ende i hektiske perioder. Grunnene kan være mange. Utgaven du nå ser på, har vi kalt nr. 4–2013, og det sier i grunnen alt. Det vil si, bortsett fra om det viktigste: innholdet.

Vi mener vi har laget en fin samling viktige artikler, tekster som kanskje ikke ville blitt trykket andre steder. Etter vår mening har de likevel stor betydning for samtidsmusikkmiljøet.

Du vil finne Astrid Kvalbeins grundige anmeldelse av Lars Petter Hagens etterhvert prisbelønte orkesterplate og en kritisk oppsummering av Henie-Onstad Kunstsenters utstilling om Arne Nordheim signert Christian Jaksjø. Sistnevnte har også vært på lydkunstfestivalen LAK i København, mens Hild Borchgrevink leverer en diskuterende rapport fra Nordiske Musikkdager 2013, i Helsinki. Undertegnede fikk med seg Ny Musikk Bergens fine produksjon av Salvatore Sciarrinos Lohengrin under festivalen Sound of Stockholm, og har dessuten hatt en lengre prat med komponistene Stefan Prins og Carola Bauckholt om forholdet mellom musikk og virkelighet.

Slike tekster vil det bli flere av i tiden som kommer. Vi kan love at et nytt nummer skal være ute om ikke så lenge, et nummer som vil ta for seg temaet BYGG. Inntil da, god lesning!

Lydskrift_2013_4_EB_Illustrasjon_5
Den tyske komponisten Carola Bauckholt er blant annet kjent for å innlemme hverdagselementer i sine komposisjoner. Belgiske Stefan Prins bruker den nye teknologien som både verktøy og språk. Her snakker de om musikk, virkelighet, teknologiens muligheter – og konsertsituasjonen, i samtale med Emil Bernhardt.
Emil Bernhardt
Mandag, 24 Februar, 2014

Emil Bernhardt: Temaet for denne samtalen, musikk og virkelighet, er naturligvis veldig stort. Men vi kan ta utgangspunkt i to hovedaspekter: Det første er spørsmålet om kommunikasjon, hvordan få musikken til å kommunisere med verden og virkeligheten der ute, med publikum osv. Det andre, og mer interessante, er hvordan forholdet mellom musikk og virkelighet etterhvert har blitt en egen kunstnerisk og estetisk utfordring. Mitt inntrykk er at mange komponister i dag er opptatt av forbindelsen til verden, og da ikke bare som en nødvendig side ved arbeidet, men heller som et forhold som er kunstnerisk og estetisk interessant i seg selv.

Lydskrift_2013_4_4_AK_Illustrasjon_1
Lars Petter Hagens orkesterte funderingar over fortid og samtid er sterke, satiren stilig – nesten alltid.
Astrid Kvalbein
Mandag, 24 Februar, 2014

Tilfellet ville at eg stansa ved Sarabråten i det Hagens Kunstnerens fortvilelse foran de antikke fragmenters storhet tona inn over hodetelefonane. Det var ein interessant stad å sjå – og lytte til – prosjektet hans frå.

Lydskrift_2013_4_CJ_Illustrasjon_9
Christian Jaksjø
Mandag, 24 Februar, 2014

Den nylig avsluttede utstillingen «Arne Nordheim i kunsten: Ingen ismer for meg, takk!» på Henie Onstad Kunstsenter, kan sies å være symptomatisk for våre dagers nordheimresepsjon: Kunstnerens egne, tildels iherdige selvfremstillingsforsøk presenteres side om side med selve verkene og får i nokså betydelig grad dominere over dem; kunsten formelig smuldrer opp mellom våre biografiske klåfingre.

Lydskrift_2013_4_CJ_Illustrasjon_2
Christian Jaksjø
Mandag, 24 Februar, 2014

Den som forvillet seg inn på den gamle sadolintomten på Prags Boulevard på Amager i København i slutten av september (og sannsynligvis hastet inn i en av de forlatte fabrikkbygningene for å unslippe den skarpe høstluften, og kanskje, etter noen tid å ha varmet seg innendørs, beveget seg ut blant installasjoner og opptredener på den åpne gårdsplassen, der forfrosne kunne varme seg på dramatisk-dekorative leirbål i oljetønner), fikk presentert et broket og sjarmerende knippe lydkunstverk, hvorav de fleste utgjorde variasjoner over ulike arte povera-inspirerte tema.

Lydskrift_4_2013_HB_Illustrasjon_3
Hild Borchgrevink
Mandag, 24 Februar, 2014

Historien til Nordiske Musikkdager (NMD) går tilbake til 1888. Festivalen er blant de eldste arenaene for levende musikk i Europa som fortsatt er i virksomhet. Samtidig har programmet alltid lagt vekt på nyskrevet musikk. Siden 1946 har ansvaret for å arrangere gått på rundgang mellom de nordiske komponistforeningene.

I oktober 2013 var det Finlands og Helsinkis tur til å bringe NMD-stafettpinnen videre. Festivalen hadde tittelen Parallel Societies.

Lydskrift_2013_4_EB_Illustrasjon_1
Ny Musikk Bergen: Salvatore Sciarrinos Lohengrin som regiopera
Emil Bernhardt
Mandag, 24 Februar, 2014

Styrene i Ny Musikks lokalavdelinger fungerer normalt som arrangører av konserter og festivaler. Styret i Ny Musikk Bergen ville derimot gjøre en vri, og på senhøsten 2010 bestemte de seg for å ta skjeen i egen hånd. Komponist Sigurd Fischer Olsen, dramaturg og filosof Roar Sletteland og scenograf Lena Buchacz ville i samarbeid med BIT Teatergarasjen sette opp kammeroperaen Lohengrin av komponisten Salvatore Sciarrino fra 1982.

Syndiker innhold