Lydskrift
er et nettbasert tidsskrift for kunstmusikk og beslektede musikkformer, og utkommer fire ganger i året.

Nettsiden oppdateres i tillegg fortløpende med kritikker, rapporter, reisebrev og annet ferskvarepreget innhold.

Vi søker å informere og opplyse såvel som å utvikle tenkning: musikkfaglig, filosofisk og politisk. Hertil publiseres i hovedsak originale artikler som utfordrer gjeldende konsensus, avdekker lite eksponerte synspunkter og ansporer til debatt.

Lydskrift er støttet av Norsk Komponistforening. Notam støtter også tidsskriftet med webhosting av domenet lydskrift.no.

 

 

Redaksjon

Emil Bernhardt
Hild Borchgrevink
Christian Jaksjø

 

Ansvar

Ansvarlig redaktør for Lydskrift – tidsskrift for kunstmusikk er Emil Bernhardt. Lydskrift redigeres etter redaktørplakaten.

 

Rettigheter

Lydskrift har kopiretten (copyright ©) til artikler publisert på www.lydskrift.no. Artikler kan ikke gjengis i sin helhet uten avtale med Lydskrift.
Sitat fra artikler i Lydskrift som benyttes av andre skal krediteres Lydskrift – tidsskrift for kunstmusikk, og der det er mulig, skal det lages lenke til artikkelen.
Om det fra andre nettsider opprettes permanente lenker til Lydskrifts nettsider, ser vi gjerne at vi informeres om dette.


Tilbakemeldinger og innspill

Send oss gjerne tilbakemeldinger og tips til forbedring av nettsidene via kontaktlenken via kontaktskjemaet.
Artikler inneholder navn på og også ofte kontaktinformasjon til forfatter. Kommentarer til innholdet i artiklene kan sendes direkte til forfatter og gjerne med kopi til Lydskrift. Brev til redaksjonen og øvrige manuskripter leveres via kontaktskjemaet.