Björn Gottstein

Stories from Björn Gottstein

Lydskrift_2013_1_BG_Illustrasjon_1
Maskinenes logikk og kunstnerens fantasi
Björn Gottstein
I.

Herbert Eimert var modig da han i oktober 1954 valgte å uroppføre den nyeste elektroniske musikken uten opplysninger om dens tekniske bakgrunn. For at den elektroniske musikken skulle gjøre seg gjeldende, hadde den til da vanligvis måttet klargjøre sitt tekniske opphav, offentlig og med naturvitenskapelig saklighet.[1]

«Det spesielle ved denne fremføringen», forklarte Eimert i en radiosending samme år, «var dens rent musikalske karakter. Det vil si: For å sette det musikalske prinsippet i forgrunnen, unngikk man forklarende tekniske og akustiske demonstrasjoner».[2]

Og han utdyper: «Den elektroniske musikken er naturligvis henvist til teknikken, akkurat slik den som spiller Chopin er henvist til klaveret. Men å tro at det først og fremst er teknikerne som spiller hovedrollen i produksjonen av den elektroniske musikken, er feil. Da kunne man like gjerne si at pianisten i første rekke er utlevert til klaverfabrikanten. Og dermed ville man straks innse det elementære faktum, nemlig at man ikke kan spille klaver uten klaver. […]

Lydskrift_2013_1_BG_Illustrasjon_2
Rolf Wallin (Simax, PPC9063)
Björn Gottstein

Svært få komponister skriver mer radikal musikk etter hvert som de blir eldre. Det motsatte er vanligvis tilfelle. Det man utforsker i ung alder, kan være viktig for å bygge et omdømme og utvikle en personlig stil, men jo eldre en komponist blir, jo mer tilbøyelig er han til å legge modernismens tøv til side og hengi seg til seriøs musikk som gir mer varig anerkjennelse.

Lydskrift_2012_1_BG_Illustrasjon_1
Glenn Erik Haugland, Synne Skouen, Marcus Paus, Ståle Kleiberg, Ketil Hvoslef, Gisle Kverndokk, Jan Erik Mikalsen, Dagfinn Koch og Olav Anton Thommessen. (Norsk Komponistforening 2012, ACD5067)
Björn Gottstein

Mangel på moderne repertoar gjorde denne CD-en mulig og nødvendig, sier Alf Richard Kraggerud ved Barratt Dues Musikkinstitutt. Det er ikke mange stykker å velge mellom når konkurransene ber om et stykke fra det 20. eller 21. århundrets musikk. Dermed var rekken av bestillinger fra norske komponister i 2008 et etterlengtet bidrag til fiolinens litteratur. Ni av disse stykkene er nå spilt inn på CD og offentliggjort.