Christian Blom

Stories from Christian Blom

Lydskrift_2012_1_CB_Illustrasjon1
Om transmedial komposisjon og en mulig strategi for slikt
Christian Blom

Fra 1997 til 2004 bodde jeg i Bergen.

En av de tingene jeg gjorde iblant, var å se forestillinger på BIT Teatergarasjen. I 2002 så jeg en danseforestilling av Jonathan Burrows og Jan Ritsema der. Jeg gikk etter å ha fått et tips fra en jeg senere har glemt, og jeg gikk heldigvis alene. I teatergarasjen var amfiet trukket inn i veggen mot baren, dette gir et scenegulv på opp mot 20x20 meter. Tre eller fire stolrader var satt ut langs amfiveggen og høyre scenevegg. Gulvet var dekket med ubehandlet kryssfinér, og det fantes ingen scenografi eller rekvisitter. Belysningen bestod av ordinært taklys, det man ellers kaller arbeidslys i et scenerom, dette er sterke pærer eller lysstoffrør og lyset er ufiltrert. Langs veggene hvor det ellers henger sort molton eller bein i sort fløyel, var dette fjernet til fordel for den sortmalte lecasteinen og en masse brytere og trekk. Den doble døra mot Puddefjorden bakerst til venstre stod åpen. Der slapp dagslyset inn sammen med lyden av regn og måker. Alt i alt hadde de laget en form for anti-scenerom, noe som som sa: her skal ingen illusjoner skapes, vi viser virkelighet.

Lansering_Torpedo_20121010_2
– det nye norske tidskriftet for kunstmusikk og nære slektninger
Christian Blom

Vi tror kunstmusikken har et potensiale for å ekspandere i bruk og betydning. Vi ønsker å sikre kontinuerlig kritisk refleksjon og debatt, og utvikle et reflektert offentlig rom rundt kunstarten. Vi skal aktivere lesere og skribenter blant komponister, musikere, musikkvitere, øvrige kunstnere og publikum, og gi den skapende kunstner – og publikum – et langt større spenn av idéer å bryne seg på. Vi skal være en signifikant del av det offentlige rommet og gi en refleksjon tilbake på kunsten. Slik håper vi å være med å utvikle kunstarten.

Lydskrift bringer i hovedsak originale artikler. Vi skal bidra til faglig oppdatering og være et sted for utvikling av miljøets felles idéverden: Et musikkfaglig, filosofisk og politisk tidskrift. Herunder ser vi det som vår rolle å bringe artikler som utfordrer hvordan gjeldende musikkmiljø tenker, å avdekke ulike synspunkter, og å stimulere til debatt og således til faglig utvikling. Vi håper du som leser, musiker og komponist deltar, tenker og skriver, slik at diskursen rundt kunstformen intensiveres.

Hva angår publiseringstakt så kommer vi til å operere i to tempi. Kritikker, rapporter, reisebrev og den type stoff som i høyere grad er ferskvare, skal publiseres fortløpende. Essays, fagartikler og denslags publiseres i fire nummer pr. år.

I dette nummeret trykker vi fagartikler fra Tore Vagn Lid og Asbjørn Blokkum Flø. Lid har nylig disputert med en oppgave om musikken i teateret og teateret i musikken, som vekker oppsikt internasjonalt. Den utgjør et vektig bidrag til litteraturen på feltet, og vi er stolte av å være den første som trykker noe av ham på norsk. Flø følger oss gjennom en analyse av Arne Nordheims elektroniske verker fra hans periode i Warzava: en viktig og interessant tekst rundt vår største komponist i moderne tid. Borchgrevink bidrar med et innblikk i ensemblene som utvikles i Danmark, der en tydelig tverrkunst er i ferd med å avtegne seg. Undertegnede har bidratt med et essay hvor jeg spekulerer i utvidet musikkforståelse og et mulig kunstnerisk potensiale. Cage ville vært hundre år i år, i den anledning har Geir Johnson skrevet sin bursdagshilsen til mannen, vi gjengir også talen Kjell Skylstad holdt ved samme anledning. Vi har fått fyldige platekritikker fra Martina Seeber, Matthias Nöther og Bjorn Gottstein. (Alle bosatt i Tyskland.) Det er et mål for fremtiden å sette opp et nettverk av kritikere i og utenfor Norge for å sette den norske musikken der den hører hjemme: i et internasjonalt perspektiv.

Du leser nå første utgave av Lydskrift. Siden vi la produksjonen av Parergon pent ned for to år siden, har kampen for økte budsjetter vært i fokus. Nå er vi ved et punkt hvor en stabil drift kan sikres, og i den anledning er det betimelig med en takkeliste. Mange har lånt av sin tid og møtt oss med velvilje: takk til Ny Musikk for positive tilbakemeldinger og vilje til å bidra underveis i prosessen; takk til Notam for støtte i prosessen og nå som vertskap for nettsidene våre; takk til Fritt Ord og Universitetsforlaget for velmente råd og høflige avslag; takk til Norsk Komponistforening som innså potensialet, tok ansvar og som nå, sammen med Norsk Kulturråd, er våre velgjørere.

Vi håper du setter pris på tekstene, kommenterer og diskuterer. Vi håper du deler oss med dine venner. Takk for din tid! Gratulerer med nytt tidsskrift!