Matthias Nöther

Stories from Matthias Nöther

Lydskrift_2012_1_MN_Illustrasjon_1
Ørjan Matre (Aurora, ACD5065)
Matthias Nöther

Ingen kan, selv ikke ansatsvis, forutsi hvordan fremtiden for komponeringen i vestlige land kommer til å se ut. Ett virker imidlertid sikkert: Denne fremtiden vil ikke utspille seg på det store orkesterverkets domene. I Tyskland har det i de siste årtiene fortrinnsvis vært de store kringkastingsorkestrene som har bestilt nye verk av unge og gamle komponister, betalt akseptable honorarer, og som nettopp på denne måten har sørget for at komponistene intenst har kunnet beskjeftige seg med deres forhenværende paradegren, den symfoniske komponeringen. Om almenkringkastningen eller staten selv skal fremme den musikalske utviklingens videreføring; slike ødeleggende diskusjoner vil vel ikke noe vesteuropeisk land komme utenom i den nåværende globale økonomiske situasjonen, selv om utfallet av disse diskusjonene vil bli forskjellig.

Det finnes derfor stadig færre unge komponister som ser det som sin fremste oppgave å utvikle et eget språk og en egen forestillingsevne på orkesterpartiturets kompliserte, flerskiktede område.

Lydskrift_2012_1_MN_Illustrasjon_1
Aulis Sallinen, Egil Hovland, Hugo Alfvén, Jukka Linkola, Olav Anton Tommessen, Ole Schmidt. (Simax, PSC1308)
Matthias Nöther

Å gjøre bruk av militære symboler og effekter i den vestlige verdens borgerlige hverdag er idag heller bannlyst. På en plate med et militærkorps ville man like fullt forventet i det minste en liten militær dekorasjon. Omslaget til platen «A Tribute to the Northern Winds» er likevel fritt for slikt. Man ser to nakne, formodentlig kvinneben med korte skinnstøvler i en genert krysstilling. Personen for øvrig beskytter seg under en stor, svart paraply. Den beskytter ikke bare for betrakterens øyne, men også for en uhyggelig skybanke som trekker over bildet. Forsvarets stabsmusikkorps er ikke særlig militant i sin forståelse av ideen om forsvar, snarere sivilt: De går ikke først og fremst mot fremmede makter – snarere mot dårlig vær.