Victoria Newhouse

Stories from Victoria Newhouse

Lydskrift_2014_1/2_VN_Illustrasjon_38
– Visjonære arkitekter søker etter ideelle bygninger for opplevelsen av musikk
Victoria Newhouse
Fredag, 26 September, 2014

«Jeg elsker å synge i saler med historie, men ny opera speiler vår tid, så rommet bør gjenspeile dette.»1
Renée Fleming

«Arkitektur er alt. Dersom en presenterer utfordrende musikk i et innbydende og uformelt rom … så kommer et fordomsfritt ungt publikum til å dukke opp …»2
Anthony Tommasini

Gerard Mortier deler innvendingen Pierre Boulez kom med allerede for fire årtier siden, mot operahus som ser veldig moderne ut på utsiden, men innvendig forblir ekstremt gammeldagse. I en av flere sammenhenger denne påstanden fremkommer i, utfordret Boulez med å si at konvensjonelle operahus burde sprenges.3

Fra begynnelsen av det tyvende århundre hadde malere og billedhuggere uttrykt følelser like radikale som de til Boulez. I hans Futuristiske manifest fra 1909, karakteriserte Filippo Marinetti museer og biblioteker som «gravplasser» som burde ødelegges.4 Musikere såvel som billedkunstnere, har lenge søkt å unnslippe tradisjonelle institusjonelle skaberakker for å finne en ny kontekst for nye verker.