Mellom slagene

Mandag, 24 Februar, 2014

Arbeid med tidsskrift – og kanskje særlig nokså ensomme musikktidsskrift som Lydskrift – har en tendens til å strekke seg over tid, forskyve seg, for så å ende i hektiske perioder. Grunnene kan være mange. Utgaven du nå ser på, har vi kalt nr. 4–2013, og det sier i grunnen alt. Det vil si, bortsett fra om det viktigste: innholdet.

Vi mener vi har laget en fin samling viktige artikler, tekster som kanskje ikke ville blitt trykket andre steder. Etter vår mening har de likevel stor betydning for samtidsmusikkmiljøet.

Du vil finne Astrid Kvalbeins grundige anmeldelse av Lars Petter Hagens etterhvert prisbelønte orkesterplate og en kritisk oppsummering av Henie-Onstad Kunstsenters utstilling om Arne Nordheim signert Christian Jaksjø. Sistnevnte har også vært på lydkunstfestivalen LAK i København, mens Hild Borchgrevink leverer en diskuterende rapport fra Nordiske Musikkdager 2013, i Helsinki. Undertegnede fikk med seg Ny Musikk Bergens fine produksjon av Salvatore Sciarrinos Lohengrin under festivalen Sound of Stockholm, og har dessuten hatt en lengre prat med komponistene Stefan Prins og Carola Bauckholt om forholdet mellom musikk og virkelighet.

Slike tekster vil det bli flere av i tiden som kommer. Vi kan love at et nytt nummer skal være ute om ikke så lenge, et nummer som vil ta for seg temaet BYGG. Inntil da, god lesning!